Verslag Conferentie TELEMATICA 96

Tijdens het twee-daagse Telematica96 verzorgden 17 partners gezamenlijk 21 sessies

De congressen TELEMATICA 94 en TELEMATICA 96 hadden als focus de samenwerking met private partijen rond de verschillende generaties van het telematica-beleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Eindverslag Telematica96 - achterkant

Beide evenementen vonden plaats in de Amsterdam RAI. Ze bestonden beide -net als het eerste telematica-congres- uit een congres met beurs. De parallelsessies boden partijen de gelegenheid hun eigen visie te presenteren. Tijdens het -daagse Telematica 96 verzorgden 17 partners gezamenlijk 21 sessies.

Het blad Verkeerskunde kwam uit met een Special rond het congres. ANWB, NS en KPN hadden een mobiele omroepstudio ter plekke. Ook was er een prijsvraag voor studenten. Daan van Egeraat had de logistieke en inhoudelijke eindverantwoordelijkheid. Gehouden op 28 en 29 november 1996, Amsterdam RAI, 1996

Tijdens de opening van Telematica 96 werd de eerste DRIP in Nederland officieel in werking gesteld door ir. Bram Westerduin

Tijdens de opening van het congres werd de eerste DRIP in Nederland op de A13 officieel geopend door ir. Bram Westerduin
De eerste DRIP op de A13 werd op 28 november 1996 officieel in werking gesteld