Profiel

Montefeltro is een onafhankelijk adviesbureau voor projectmanagement en innovatie. Montefeltro opereert op het raakvlak van de vakgebieden bereikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, dienstverlening en technologie. Montefeltro beschouwt de nieuwe schaarste in traditionele zorgvelden van de overheid als kans voor ondernemerschap en vernieuwing.

Wie was Montefeltro?

Federigo da Montefeltro (Urbino, 1422 – Ferrara, 1482) was staatsman en geleerde, mecenas en adviseur. Als legeraanvoerder verleende hij diensten aan de Republiek Venetië, de Paus, de hertogen van Milaan en de koning van Napels. Geliefd door zijn onderdanen bracht hij zijn stadsstaat Urbino tot grote bloei. Zijn hof was één van de meest luisterrijke van zijn tijd, ontmoetingsplaats van kunstenaars, geleerden en filosofen. Als breed georiënteerd Renaissancefiguur kan hij ons in meerdere opzichten inspireren.

Daan van Egeraat

Daan van EgeraatDaan van Egeraat heeft als senioradviseur de afgelopen jaren veel projecten gedaan op het raakvlak van bereikbaarheid, dienstverlening en ruimtelijke ontwikkeling. Zijn proefschrift ‘Een Herculische Opgave’ waarop hij in Delft promoveerde, geeft aan wat Daan boeit in zijn werk. Namelijk de vraag: hoe te komen tot implementatie van nieuwe dienstverlening op het raakvlak van de publieke en private sector. Zijn visie is dat implementatie van nieuwe diensten alleen lukt wanneer beleid, technologische ontwikkeling, de ontwikkeling van ondernemerschap en de vraag in de markt in samenhang worden benaderd. Daan studeerde bedrijfskunde en filosofie. Tijdens zijn studie werkte hij in diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar hij aan de wieg stond van het telematicabeleid voor verkeer en vervoer. Tot begin 2004 was hij verbonden aan de maatschap DynaVision.

Bekijk de CV van Daan op LinkedIn

Proefschrift, D.H. van Egeraat, 1998

Proefschrift Daan van Egeraat
Proefschrift Daan van Egeraat

Een Herculische opgave: de implementatie van telematica in de verkeer- en vervoersector als inter-organisatorisch veranderingsproces. Dissertatie van Daan van Egeraat, verdedigd in Delft op 18 juni 1998. Reflectie op de telematicaprojecten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vanaf 1998. In het proefschrift worden de hoofdlijnen van het zg. Herculesmodel ontvouwd. Het model verdisconteert de complexiteit van de veelheid aan factoren die bij de invoering van telematica in hun onderlinge wisselwerking een rol spelen.

Download Een Herculische opgave, Proefschrift Daan van Egeraat, juni 1998

Montefeltro online museum

Als hommage aan Federico da Montefeltro hebben wij een online museum ingericht. Het vormt een verzamelplaats voor werk van contemporaine kunstenaars, net als destijds het paleis in Urbino. Via een virtuele lift krijgt de bezoeker toegang tot de virtuele etages, gangen en zalen van het online museum.

Montefeltro in de media

Klik hier om TV-fragmenten te bekijken en een radiofragment te beluisteren waaraan Montefeltro heeft bijgedragen.