Expertisegebieden

Kostenreductie, Bereikbaarheid, Arbeidsvoorwaarden

Grotere personeelsloyaliteit én lagere bedrijfskosten: het kan door inzicht in bedrijfskosten en maken van nieuwe combinaties. Een rekenmodel levert bewustwording omtrent uw facilitaire kosten als deel van de totale kosten. Het verkent besparingen voor de werkgever en inkomensvoordelen voor de medewerkers. Thema’s zijn parkeer-, werkplek-, en mobiliteitsbudget, relocatie en flexibilisering arbeidsvoorwaarden.

>> Projecten m.b.t. dit expertisegebied

Brancheinnovatie

In West Europa vindt de herinrichting plaats van de verzorgingsstaat. Rond het oude zorgaanbod liggen kansen voor dienstverlening. Daarmee kan de zorgkwaliteit verbeteren. Het gaat om bouw, onderwijs en wetenschap, verkeer en vervoer, nutssector en sociale zekerheid. Versnelling van die transitie vergt specifieke expertise en concepten, als marktplaatsen, beleidsvorming, indirecte sturing, opzet stimuleringsprogramma’s en ontwikkeling ondernemerschap.

>> Projecten m.b.t. dit expertisegebied

Innovatie, Technologie, Dienstverlening

Implementatie van nieuwe technologie kan weerbarstig zijn. Het Herculesmodel helpt, de complexiteit in beeld brengen en daarmee om te gaan. Veel zinvolle, nieuwe technologie blijft onbenut liggen (zie: Het schandaal van de technologie). De vertaling naar levensvatbare producten en diensten is dan niet gelukt. Op het raakvlak publiek/privaat is die vertaling extra lastig. Terwijl juist in traditionele zorgsectoren het maatschappelijk belang van vernieuwing groot is. Montefeltro heeft op deze punten praktijkervaring.

>> Projecten m.b.t. dit expertisegebied

Strategie, Beleid, Kwantificering

Montefeltro heeft ervaring met beleid- en strategievorming, voor overheden en private partijen – en juist op het raakvlak tussen beide sectoren. Tegenwoordig geven wij beleid het liefst procesmatig en vanuit objectieve cijfers gestalte. Prestatie-indicatoren zijn onmisbaar – maar meestal moeten ze nog gedefinieerd en verzameld worden.

>> Projecten m.b.t. dit expertisegebied

Strategisch locatiebeheer

Voor publiekstrekkers is er een directe relatie tussen bereikbaarheid en omzet. Hun omzet is afhankelijk van de komst van de bezoeker: winkel- en congrescentra, recreatieparken, binnensteden. Door de congestie krimpen verzorgingsgebieden en daalt de omzet. Nieuwe rekeninstrumenten leveren inzicht in die effecten, en in de kosteneffectiviteit van alternatieven. Die kunnen liggen in de sfeer van beleving, benutting en dienstverlening. De cijfers vormen resultaat en startpunt van processen met betrokken partijen.

>> Projecten m.b.t. dit expertisegebied