Omroep West: UIT-JE AUTO

DEN HAAG – Urenlang rondjes rijden met jengelende kinderen op de achterbank op de zoek naar een parkeerplaats? Het is straks voorbij. Het project ‘Uit-je-auto’ koppelt lege parkeerplaatsen aan mensen die op zoek zijn naar een plaats. ‘Het is typisch zo’n idee waarvan iedereen zegt: waarom bestond het nog niet,’ zegt initiatiefnemer Daan van Egeraat.

Parkeer24: Wethouder De Bruijn opent nieuwe PenR Bronovo Den Haag

Wethouder Tom de Bruijn (Verkeer) opent vrijdag 20 februari de nieuwe P & R parkeerplaats bij het Bronovo Ziekenhuis in het kader van het project Uit-je-Auto. Dit particulier initiatief koppelt vraag en aanbod slim aan elkaar. Bezoekers van Den Haag kunnen via een speciale app een parkeerplaats reserveren, waarna zij kunnen overstappen op het openbaar vervoer, een taxi en in de toekomst een fiets. Uit-je Auto is een initiatief van Montefeltro.

Artikel over Bronovo in Economics of Transportation

Economics of Transportation 2014

Met een uniek gedifferentieerd parkeerbeleid heeft ziekenhuis Bronovo al jaren sturing op de eigen bereikbaarheid. In een artikel in Economics of Transportation toont professor Jos van Ommeren (Vrije Universiteit) nu aan dat dit beleid ook uit macro-economisch oogpunt de voorkeur verdient. Hij doet dit op basis van data over het parkeergedrag van medewerkers bij Bronovo in de afgelopen jaren. Montefeltro ondersteunt al jaren het parkeerbeleid bij Bronovo. Download 2014,eot, Time-varying parking prices

Economics of Transportation 2014

Bronovo: bereikbaarheid medewerkers beheersbaar gemaakt

Ook bij Bronovo staan de medewerkers op de plek van hun boterham

Ook bij Bronovo staan de medewerkers op de plek van hun boterhamVoor de ziekenhuizen Bronovo en Isala heeft Montefeltro een nieuwe benadering ingevoerd van parkeren voor medewerkers. Sleutelwoorden zijn: variabiliseren van kosten en vergoedingen, belonen ipv straffen, afrekenen per maand. Via een slimme koppeling van parkeersystemen en personeels- en salarisadministratie kan de operationele afwikkeling volledig geautomatiseerd plaatsvinden (zie www.hospipark.nl).

Bronovo was het eerste ziekenhuis dat koos voor deze benadering. Voor een artikel hierover in het blad Vervoermanagement (december 2004) klik HIER.

Voor een artikel in Vexpansie (december 2010) over de bereikte resultaten klik HIER.

Het slim gebruik van prijsprikkels (Creatief met Tarief) staat bekend als Vraagsturing (of: Demand Management). Inmiddels heeft de Vrije Universiteit de effectiviteit van de toepassing bij Bronovo aangetoond.

Voor de rapportage daarover klik HIER.

Bronovo kiest bij parkeren voor een Rekening Courantsysteem

Bronovo interview Haaglanden december 2004
Bronovo interview Haaglanden december 2004Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag koos als eerste ziekenhuis voor een gedifferentieerd parkeertarief voor medewerkers. Daarbij wordt parkeren per keer afgerekend. Minder parkeren (gewenst gedrag) scheelt de medewerker geld. met Interview met F. van Riel, in: Vervoermanagement Haaglanden, jaargang 9, nummer 3, december 2004

Downloaden:2,843 kB