Daan van Egeraat op VolgensNederland.nl

VolgensNederland mobiliteit

VolgensNederland.nl besteedt aandacht aan de analyse van Daan van Egeraat rond leegstaande werkplekken en beloningsmodellen. ’18 miljoen vierkante meter kantoor wordt een groot deel van de tijd niet gebruikt. Dit kost het bedrijfsleven 9 miljard euro per jaar. Met prijsprikkels kunnen werkgevers hun medewerkers aanzetten om hun gedrag te veranderen zodat het kantoorgebruik efficiënter wordt.’VolgensNederland mobiliteit

Dashboard KPVV SWSR operationeel

KPVV heeft een dashboard online geplaatst rond het thema Slim Werken Slim Reizen. Het is hier te vinden. Montefeltro heeft het dashboard voor KPVV verzorgd, mede op basis van materiaal verzameld in het kader van Mobiliteit.NU.

De feitelijke kantoorleegstand is niet 8 mln m² maar 26 mln m². De kosten hiervan belopen € 9 mrd./jr. – dat is 2 keer de omzet van de leasebranche, méér dan de begroting van het ministerie van I&M. De gemiddelde werkgever besteedt aan lege werkplekken meer dan aan mobiliteit. En dat terwijl gemiddeld nog maar 10% van de medewerkers gemiddeld 1 dag/wk. thuis werkt. Hier liggen enorme kansen.

KPVV is het kenniscentrum van decentrale overheden op het gebied van mobiliteit. Zie ook de melding hierover op de site van het ANWB-blad Verkeerskunde.

Dashboard KPVV

Verkeerskunde ANWB: Creatief met tarief

Daan van Egeraat leverde een artikel voor het december nummer van Verkeerskunde. Een verkenning van de mogelijkheden voor werkgevers om met prijsprikkels locatie en mobiliteitsgedrag van medewerkers te beïnvloeden.

De stelling is dat de overheidsfocus op benutten en beprijzen naast bouwen ook voor werkgevers een kosteneffectieve strategie kan zijn. De meeste kantoren zijn nog steeds gedimensioneerd op de piekcapaciteit van 1 werkplek per medewerker. Geen wonder dat hier veel valt te besparen, in combinatie met Slim Reizen Slim Werken.

Belangrijk is wél, dat piekbelasting kan worden gespreid. Hier speelt creatief gebruik van tarieven een rol. De kansrijkheid daarvan is al op een aantal aanpalende terreinen aangetoond.

Coauteurs zijn Paul van Gassel (Centraal Beheer Achmea), Friso Metz (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) en Jan Pieter Klep (DTZ Zadelhoff). Verkeerskunde is het beleidstijdschrift voor verkeer en vervoer van ANWB.

Overzicht van kansen voor beprijzen en benutten voor werkgeversDownload 10 12 14 Verkeerskunde Creatief met Tarief

Eindrapportage project CASE

Eindrapport van het Transumo project CASEEindrapportage uit oktober 2009 van het project CASE – een onderzoek- en transitieprogramma binnen Transumo, dat werkgevers helpt hun bereikbaarheid te verbeteren, én hun kosten structureel te verlagen, én hun medewerkers een structurele inkomensimpuls te geven.

De eerste ervaringen bij onder meer Kadaster, AKZO, Nationale Nederlanden, DHV, NS, Rabobank, Essent en Verkeer en Waterstaat tonen, dat werkgevers soms spectaculaire uitkomsten kunnen halen.

Sleutel is een andere verstrekkingspraktijk van parkeerplaatsen, werkplekken, leaseauto´s cq. kilometervergoedingen. Deze liggen in de sfeer van arbeidsvoorwaarden – en daarmee van verworven rechten, en van een voorspelbare roep om méér en grotere leaseauto´s, méér parkeerplaatsen, en meer en grotere werkplekken. Dat staat haaks op doelstellingen in de sfeer van duurzaamheid en MVO.

Maar het kan anders. Door die secundaire arbeidsvoorwaarden niet als faciliteiten ter beschikking te stellen, maar als budget of via een rekening-courant. De werkgever biedt keuzevrijheid, en beloont wenselijk gedrag. Die beloning wordt betaald uit de kostenbesparing. Dit past in de trend van individualisering van arbeidsvoorwaarden.

Bij 24 organisaties zijn besparingen geraamd van € 326.200,00 tot bijna € 98 miljoen, gemiddeld ruim € 16,4 miljoen en totaal € 394 miljoen.

De gemiddelde netto inkomensverbetering voor de medewerkers ligt op 19%. Bij gemiddeld 3½ uur reistijd/week, betekent dit voor de medewerker een reistijdwinst van ruim 1uur/week. Op de gemiddelde Modal Split van 45% is een verbetering mogelijk van gemiddeld 8%. Op 24.500 medewerkers is dit een reductie van 1.980 autobewegingen per dag.

Download 09 10 Eindrapportage Cost-effective And Sustainable Employer CASE

Geldstromen rond werken en mobiliteit in Rijnmond

Raming van bestedingen publiek-privaat in 3 regio's

In de private sector gaat voor mobiliteit veel meer geld om dan bij de overheid.

Voor drie regio’s is dit door Montefeltro becijferd. Dit is de derde van deze ramingen. De private bestedingen voor mobiliteit zijn altijd groter dan die van de overheid. Worden daar ook de Out of Pocket bestedingen voor werkplekken aan toegevoegd, ontstaat een haast onwaarschijnlijke discrepantie.

Wanneer werkgevers hun verstrekkingspraktijk van secundaire arbeidsvoorwaarden flexibiliseren kunnen zij enorme bereikbaarheidswinsten boeken, én hun kostenniveau structureel verlagen, én hun arbeidsvoorwaarden verbeteren. Rapportage voor Havenbedrijf Rotterdam, Februari 2008

Download de rapportage.

Haaglanden bereikbaar, een nieuw perspectief: Geldstromen rond werken en mobiliteit

Het budget van private partijen voor woon-werk, zakelijk verkeer en parkeren bleek in deze verkenning 3 keer groter dan wat alle overheden bij elkaar besteden aan openbaar vervoer en infrastructuurHet tweede rapport waarin Montefeltro aandacht vroeg voor de geldstromen die schuil gaan achter de verkeerstromen. Werkgevers en hun medewerkers in Haaglanden besteden 1,4 miljard euro per jaar aan woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en parkeren. De private sector geeft jaarlijks meer dan 2,5 miljard euro uit aan woon-werkverkeer en kantoorplekken. Zoveel kost het om medewerkers een werkplek te bieden en hen dagelijks op die plek te krijgen. Het eigenlijke werk moet dan nog beginnen! Montefeltro in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden, Den Haag, november 2005.

Later verscheen een vergelijkbaar rapport voor de regio Rijnmond.

Downloaden: Brochure Mobiliteitsmarkt Haaglanden XII 05

Bereik: Pleidooi voor ondernemerschap rond bereikbaarheid om Haaglanden

De private markt is veel groter dan de overheidsmarktToelichting op de verkenning door Montefeltro van geldstromen rond werkgebonden mobiliteit en werkplekken in Haaglanden. Dit thema is relevant gezien de mogelijkheden voor werkgevers voor een andere verstrekkingspraktijk in combinatie met beloning van gewenst gedrag (Vraagsturing).

Pleidooi voor mogelijkheidsbesef, meer ondernemerschap aan private kant en een andere opstelling door overheden. Dit is verder uitgewerkt in het artikel voor Verkeerskunde in december 2010.

Interview met Daan van Egeraat, in: Bereik, jaargang 3, nummer 2

Downloaden:

410 kB

Building Business: Geen markt, geen oplossing

Interview met Rudy Stroink van TCN en Daan van EgeraatDe meeste ondernemingen hebben weinig idee hoeveel zij uitgeven aan mobiliteit en huisvesting, laat staan dat ze beseffen hoe hiermee anders om te gaan. In het grootste kantorengebied in Nederland, Amsterdam-Zuidoost, geven ondernemers jaarlijks € 180 miljoen uit aan verplaatsingskosten van werknemers. Onder meer 23.000 parkeerplaatsen, lease-auto’s en OV-kaarten. Kosten voor betaald parkeren op straat niet inbegrepen.” Interview met Daan van Egeraat door D. van der Laan, in: Building Business, augustus 2005

RO Magazine: De paradox van het mobiliteitsbeleid

Het autobezit groeit, de mobÍliteit groeit, de files groeien. Maar het Rijk heeft met de ‘beleidsarme’ Nota Mobiliteit de handdoek in de ring geworpen. Er is visie noch geld. Naarmate overheden er minder in slagen, het filevraagstuk op te lossen, ontstaan er kansen voor ondernemerschap. Wel vergt dit een vernieuwing in het denken over bereikbaarheid. Aan die vernieuwing wil dit artikel bijdragen met vijf praktische handreikingen. D. van Egeraat, in: ROM Magazine 1/2, februari 2005

Wanneer bereikbaarheid echt schaars is - dan moet er ook geld aan te verdienen zijn.

Downloaden:1,885 kB