Verslag Conferentie TELEMATICA 96

Tijdens het twee-daagse Telematica96 verzorgden 17 partners gezamenlijk 21 sessies
Tijdens het twee-daagse Telematica96 verzorgden 17 partners gezamenlijk 21 sessies

De congressen TELEMATICA 94 en TELEMATICA 96 hadden als focus de samenwerking met private partijen rond de verschillende generaties van het telematica-beleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Eindverslag Telematica96 - achterkant

Beide evenementen vonden plaats in de Amsterdam RAI. Ze bestonden beide -net als het eerste telematica-congres- uit een congres met beurs. De parallelsessies boden partijen de gelegenheid hun eigen visie te presenteren. Tijdens het -daagse Telematica 96 verzorgden 17 partners gezamenlijk 21 sessies.

Het blad Verkeerskunde kwam uit met een Special rond het congres. ANWB, NS en KPN hadden een mobiele omroepstudio ter plekke. Ook was er een prijsvraag voor studenten. Daan van Egeraat had de logistieke en inhoudelijke eindverantwoordelijkheid. Gehouden op 28 en 29 november 1996, Amsterdam RAI, 1996

Tijdens de opening van Telematica 96 werd de eerste DRIP in Nederland officieel in werking gesteld door ir. Bram Westerduin

Tijdens de opening van het congres werd de eerste DRIP in Nederland op de A13 officieel geopend door ir. Bram Westerduin
De eerste DRIP op de A13 werd op 28 november 1996 officieel in werking gesteld

Nieuwsbrief Telematica: De ontwikkeling van de markt Telematica verkeer en vervoer

Marktontwikkeling wordt bepaald door 4 kwadranten

Technologie alléén is niet voldoende – het komt aan op het productief maken ervan. Behalve door het Ministerie van Economische Zaken, is dit punt al eerder aan de orde gesteld door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), en wel in het rapport Technologie en Overheid. Door drs. D.H. van Egeraat, in: Nieuwsbrief Telematica, nummer 11, november 1996

Downloaden:330 kB

Beleidsnota Reisinformatie – Beleid geldt nog steeds

De Beleidsnota Reisinformatie probeerde meer ruimte te scheppen voor private dienstverleners

De Beleidsnota Reisinformatie probeerde meer ruimte te scheppen voor private dienstverleners

Dat het Traffic Information Center (tegenwoordig:Verkeerscentrum Nederland) er kwam vloeide voort uit de nota Reisinformatie uit 1996. Uitvoering van deze nota vergde jaren, maar het beleid is nog steeds van kracht. Met deze nota gaf het ministerie van Verkeer en Waterstaat op een deelterrein een nadere uitwerking aan de de Nota Telematica Verkeer en Vervoer.

De Nota Reisinformatie was erop gericht, het speelveld voor private partijen te vergroten. De nota was een uitvloeisel van de interne notitie Beleid en uitgangspunten In-car systemen, die Daan van Egeraat in mei 1995 afrondde in samenwerking met Gé van Toorenburg. In de Nota Reisinformatie lukt het alleen, een rol voor private partijen te definiëren in de distributie van reisinformatie – de inwinning bleef het ministerie beschouwen als haar eigen domein.

Den Haag, 1996, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Download Beleidsnota Reisinformatie