Bereik: Pleidooi voor ondernemerschap rond bereikbaarheid om Haaglanden


De private markt is veel groter dan de overheidsmarkt

Toelichting op de verkenning door Montefeltro van geldstromen rond werkgebonden mobiliteit en werkplekken in Haaglanden. Dit thema is relevant gezien de mogelijkheden voor werkgevers voor een andere verstrekkingspraktijk in combinatie met beloning van gewenst gedrag (Vraagsturing). Pleidooi voor mogelijkheidsbesef, meer ondernemerschap aan private kant en een andere opstelling door overheden. Dit is verder uitgewerkt in het artikel voor Verkeerskunde in december 2010.Interview met Daan van Egeraat, in: Bereik, jaargang 3, nummer 2

Downloaden:

410 kB