Eindrapportage Ontspits met scanresultaten Mobiliteit.NU

Op 26 november 2012 is de eindrapportage van Ontspits gepubliceerd. De rapportage bevat 2 casestudies: NUON en OXXIO. Beide zijn verzorgd door Verkeeradvies in samenwerking met Montefeltro. Daarbij is het scanportaal van Mobiliteit.NU toegepast. Het scanportaal is ook toegepast bij Endemol en bij de provincie Noord-Holland. Ontspits was het publiek-private samenwerkingsverband ter bevordering van de bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam. Download 12 11 Eindrapportage Taskforce Ontspits.

Eindrapportage Ontspits