Artikel over Bronovo in Economics of Transportation

Economics of Transportation 2014

Met een uniek gedifferentieerd parkeerbeleid heeft ziekenhuis Bronovo al jaren sturing op de eigen bereikbaarheid. In een artikel in Economics of Transportation toont professor Jos van Ommeren (Vrije Universiteit) nu aan dat dit beleid ook uit macro-economisch oogpunt de voorkeur verdient. Hij doet dit op basis van data over het parkeergedrag van medewerkers bij Bronovo in de afgelopen jaren. Montefeltro ondersteunt al jaren het parkeerbeleid bij Bronovo. Download 2014,eot, Time-varying parking prices

Economics of Transportation 2014