Haaglanden bereikbaar, een nieuw perspectief: Geldstromen rond werken en mobiliteit

Het tweede rapport waarin Montefeltro aandacht vroeg voor de geldstromen die schuil gaan achter de verkeerstromen. Werkgevers en hun medewerkers in Haaglanden besteden 1,4 miljard euro per jaar aan woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en parkeren. De private sector geeft jaarlijks meer dan 2,5 miljard euro uit aan woon-werkverkeer en kantoorplekken. Zoveel kost het om medewerkers een werkplek te bieden en hen dagelijks op die plek te krijgen. Het eigenlijke werk moet dan nog beginnen! Montefeltro in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden, Den Haag, november 2005.Later verscheen een vergelijkbaar rapport voor de regio Rijnmond.

Downloaden: Brochure Mobiliteitsmarkt Haaglanden XII 05

RO Magazine: De paradox van het mobiliteitsbeleid

Het autobezit groeit, de mobÍliteit groeit, de files groeien. Maar het Rijk heeft met de ‘beleidsarme’ Nota Mobiliteit de handdoek in de ring geworpen. Er is visie noch geld. Naarmate overheden er minder in slagen, het filevraagstuk op te lossen, ontstaan er kansen voor ondernemerschap. Wel vergt dit een vernieuwing in het denken over bereikbaarheid. Aan die vernieuwing wil dit artikel bijdragen met vijf praktische handreikingen. D. van Egeraat, in: ROM Magazine 1/2, februari 2005

Downloaden:

1,885 k


 

 

Raad Verkeer en Waterstaat: Ieder zijn deel, Locatiebereikbaarheid anders aanpakken

Door bemiddeling van Friso de Zeeuw kwam het onderwerp Locatiebereikbaarheid op de agenda van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Eind 2003 verzocht de Raad ons om een essay over dit thema te maken. De hoofdlijnen daarvan zijn meegenomen in het ‘Raadsadvies Ieder zijn deel, Locatiebereikbaarheid anders aanpakken’. Raad voor Verkeer en Waterstaat, juni 2004

Download Essay Raad VenW Van Egeraat november 2003

100% Respons in digitale enquête Mobiliteitsmarkt Biosciencepark

Op BioSciencepark werd in 2003 met een digitale enquête een respons van 100% bereikt
Op BioSciencepark werd in 2003 met een digitale enquête een respons van 100% bereikt

Mobiliteitsmarkt Biosciencepark Leiden heeft potentieel voor hoogwaardige dienstverlening. Dit toonde een digitale enquête met een (ongeëvenaarde) 100% respons. Prioriteit ligt bij de organisatie van een onderlinge parkeermarkt.

Biosciencepark Leiden, Enquête gehouden onder de leden van de VOIBSP, in samenwerking met de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland, Eindrapport, dr. D.H. van Egeraat, maart 2004