Locatie-exploitatie en bereikbaarheid: UCP

De eindrapportage van het project waarin op vernieuwende wijze een relatie werd gelegd tussen bereikbaarheid en omzet van private partijen
De eindrapportage van het project waarin op vernieuwende wijze een relatie werd gelegd tussen bereikbaarheid en omzet van private partijen
Na 10 jaar planvorming liep het UCP-project in 2000 op de klippen onder meer door het vernietigend oordeel over klantbereikbaarheid in dit rapport. We legden voor het eerst een cijfermatige relatie tussen bereikbaarheid en omzet en voorspelden omzettekorten tot 17%. Dat vormde de genadeklap voor UCP. Het Utrechtse vervolgproject zou een veel kleiner schaalniveau krijgen. Eindrapport, juli 2000, in samenwerking met Theo Makkink, Ed Jägers, Annet van der Elst.