LBC: Locatie Bereikbaarheid als Concurrentiewapen

Locatiebereikbaarheid als concurrentiewapen
Locatiebereikbaarheid als concurrentiewapen
 

Schets van een andere benadering van locatiebereikbaarheid dan de meeste betrokkenen, vanuit de traditie van hun vak en professionaliteit, gewend zijn. Hierbij staat niet het stedenbouw- of verkeerskundig ontwerp, maar de klant centraal. Deze benadering komt niet in plaats van bestaande methodieken, maar vormt daarop een -cruciale- aanvulling. De nieuwe benadering heeft al geleid tot schokkende resultaten. D.H. van Egeraat, juli 2001

Downloaden:224 kB