Proefschrift: Een Herculische opgave

Proefschrift Daan van Egeraat

Dissertatie van Daan van Egeraat. De Implementatie van telematica in de verkeer – en vervoersector als inter-organisatorisch veranderingsproces, proefschrift, D.H. van Egeraat, verdedigd op 18 juni 1998.

In de jaren ’70 kreeg het industriebeleid gestalte in omvangrijke steun aan noodlijdende bedrijfstakken. In de decennia daarna werd het beleidsaccent verlegd. De nadruk kwam –ook op Europees niveau- te liggen op technologiebeleid, gericht op de ontwikkeling van nieuwe, kansrijke technologieën. Aan de vooravond van de 21e eeuw dient zich de diensteneconomie aan. Technologische vernieuwing maakt innovatieve concepten van dienstverlening mogelijk. Daarmee doemen nieuwe perspectieven op voor een –ditmaal innovatiegericht- sectorbeleid.

Juist in de verkeer- en veroversector zijn de potentiële voordelen van dergelijke innovatieve concepten groot. Daarbij valt –naast telematica- te denken aan People Movers, ondergrondse infrastructuur en automatische voertuiggeleiding. Wie die voordelen wil realiseren, kan niet om de implementatie heen. Keer op keer blijkt echter in de praktijk hoe weerbarstig die implementatie is.

Dit onderzoek probeert die weerbarstigheid nader te analyseren. Welke factoren bepalen in hun onderlinge samenhang de complexiteit die besluitvormers parten speelt? Is een gestructureerde benaderingswijze van die complexiteit mogelijk? Welke consequenties heeft dat voor meer vertrouwde benaderingswijzen? En welke resultaten levert het op?

In dit boek tracht Daan van Egeraat op deze vragen een antwoord te geven. Aan de hand van een tiental projecten die zich afspeelden tussen 1988 en 1996 ontwikkelt hij gaande weg het zg. Herculesmodel.

Downloaden: Een Herculische opgave, Proefschrift Daan van Egeraat, juni 1998