Blog MobilityReporter: ‘Mobiliteitsbudget mooi, maar levert de HR-manager vooral kopzorgen’

Blog van Daan van Egeraat op Athlon’s nieuwe website MobilityReporter. ‘Tegenwoordig zien werkgevers scherp toe op de kosten van mobiliteit. Die moeten omlaag. Daarom willen werkgevers hun medewerkers anders laten denken over mobiliteit en bewegen tot ander gedrag. Via het mobiliteitsbudget bijvoorbeeld. Toch komt de invoering van mobiliteitsbudgetten maar moeilijk van de grond. Het is te ingewikkeld en levert werkgevers te weinig voordelen op.’