Blik van straat, over bewonersparkeren in het Regentesse– en Valkenboskwartier

Door Aad van Schie, KonkreetNieuws 18 febuari 2024

In wijken zoals het Regentesse– en Valkenboskwartier, Zeeheldenkwartier, Duinoord, Centrum en Statenkwartier is de parkeerdruk hoog en de ‘vrije’ ruimte in de straten en op de stoepen beperkt. En dan ligt er ook nog de opdracht om de wijken te vergroenen. In een vorige editie van de krant gingen we in op de mogelijkheid om fietsplatforms in de straat te krijgen. Ter verlichting van de overvloed aan fietsen die de doorgang op de stoepen belemmeren. Maar tegelijkertijd verhoogt dit de parkeerdruk en ontstaat er ook het gevaar dat bewonersgroepen tegenover elkaar komen te staan. Wat te doen?

Gewenst parkeergedrag belonen

Jan Hendrik Leopold en Daan van Egeraat hebben in samenwerking met de gemeente een pilot bewonersparkeren uitgevoerd in het Statenkwartier: leegstaande plaatsen in bestaande parkeergarages benutten door deze tegen verlaagd tarief ter beschikking te stellen aan parkeerders uit de wijk. Door het tarief van het kort parkeren in de wijk iets te verhogen, is het mogelijk om auto’s van de straat te krijgen. De pilot was succesvol, maar heeft helaas niet tot een vervolg geleid. Nu willen zij een plan ontwikkelen om in de vijf genoemde wijken op vergelijkbare wijze een nieuwe pilot uit te rollen. Binnenkort zal hierover een gesprek met de wethouder mobiliteit worden gevoerd. Uit een korte inventarisatie in onze eigen wijk blijkt dat er in bestaande parkeergarages, zoals bij de Tripstraat, de Franklinstraat, de Cartesiusstraat, de Karel Roosstraat, de Ovonde en de Kepplerstraat, in totaal meer dan driehonderd parkeerplaatsen zijn. Deze worden vooral gebruikt voor kort parkeren. De garages staan dus vaak halfleeg. Een unieke kans dus.