‘Unieke parkeerpilot World Forum’ op site van Statenkwartier

Beelden van de opening op de site van Statenkartier

Begin November is de 6 maanden durende pilot bewonersparkeren World Forum officieel van start gedaan. De opening werd namens de gemeente Den Haag verricht door wethouder mobiliteit en cultuur Robert van Asten, in aanwezigheid van de directeur van het World Forum en vertegenwoordigers van het bewonersoverleg Duinoord en het Wijkoverleg Statenkwartier. Martin Fikke, bestuurslid van het Wijkoverleg die de proef begeleidt en zelf ook als bewoner deelneemt, mocht als eerste met behulp van de speciale app zijn auto parkeren in de parkeergarage van het World Forum. Daar zijn vooralsnog 50 parkeerplaatsen beschikbaar voor 250 deelnemers uit de wijken Duinoord (70) en Statenkwartier (180). De aanmelding voor wijkbewoners is inmiddels gesloten.

Het is nu zaak te kijken of het voor de bewoners werkt hun 1e of 2e auto regelmatig in het World Forum te parkeren in plaats van in hun eigen straat. De bewoners die meedoen moeten van tevoren een plek reserveren in de parkeergarage. Zij zijn dan verzekerd van een bewaakte en droge parkeerplek en krijgen daarvoor ook een beloning; voor iedere parkeerdag in de garage krijg je een deel van de kosten van de parkeervergunning terug – tot maximaal de helft van de onkosten van de vergunning (van een half jaar).

De achterliggende gedachte van dit project is om de parkeerdruk in de volle straten te verkleinen, en daarmee de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Ook het World Forum heeft er baat bij, aangezien de parkeergarage grote delen van de week nog capaciteit heeft. Vorig jaar is al een enquête gehouden in Duinoord en Statenkwartier om te polsen of er animo was voor deze parkeerproef. Die bleek er te zijn.

De parkeerpilot loopt tot 1 mei en is uniek voor Nederland. Als de proef slaagt en mensen willen doorgaan met het parkeren onder het World Forum, dan zal bekeken worden of de vrijgekomen parkeerruimte anders kan worden ingericht. Als daar al sprake van is, dan gaat dat in overleg met de betrokken wijkorganisaties. Ook zal worden gekeken of er elders nog meer onbenutte parkeerruimte is die op deze wijze beschikbaar kan worden gesteld.