Online reserveerbare bakfiets ook in Park+Beach seizoen 2024

Het Park+Beach seizoen is weer begonnen. En ook dit jaar biedt Flexxit de reserveerbare bakfiets. Er is ook een nieuw fris beeldmerk voor seizoen 2024. Dus: een online reserveerbare parkeerplaats plus een reserveerbare bakfiets. Naast de reserveerbare fiets en het HTM-arrangement. Kijk op www.p-b.nl. Flexxit verzorgt Park+Beach voor de Gemeente Den Haag, Flexxit is de uitvoeringspartner van Montefeltro.

Park+Beach 2024 weer online voor het grootste terras van West-Europa

www.park-beach.nl

Park+Beach staat weer online: de eerste volledig online PenR – 4-talig, reserveerbare parkeerplaats inclusief OV-ticket en reserveerbare fiets en bakfiets. Geen 20e-eeuws gedoe met ‘eerst de OV-Chipkaart aanbieden bij de parkeerautomaat‘. Je koopt gewoon je product vooraf online. Ook eigentijds: reserveerbaar (óók Last Minute) – zodat eigenaren hun parkeercapaciteit optimaal kunnen beheren. Dit jaar verwelkomen we ook ParkBee in de samenwerking. Flexxit verzorgt dit samen met onder meer gemeente Den Haag, HTM, Baqme, Ga Den Haag, Nazza, World Forum en Q-Park. Flexxit is de implementatiepartner van Montefeltro. Montefeltro maakt bereikbaarheid beheersbaar.

Nieuwbouw studentenhuisvesting zonder parkeerplaatsen – mag dat?

Het werkt al! op 3 locaties. De oplossing van Flexxit: gebruik van parkeerplaatsen elders in daluren. Dus niet bouwen, maar benutten. Voor STUDENTENHUISVESTERS: een aantrekkelijke businesscase. Smart Onboarding. Voor OPLEIDINGSINSTELLINGEN: flexibele oplossingen voor billing. Voor GEMEENTEN: vergroening: minder blik op straat, minder parkeerplaatsen. Voor EIGENAREN: kapitaliseren van de restcapaciteit. Door slim alloceren en reserveren zijn de plekken altijd beschikbaar voor het eigen primair proces. 

Resultaten Bewonersenquête Groen Parkeren in Haags Zeeheldenkwartier

Óók in Haags Zeeheldenkwartier is 64% van de respondenten bereid tot Groen Parkeren. Dat wil zeggen in onderbezette parkeergarages en met een korting op de parkeervergunning. Door BLIK VAN STRAAT ontstaat meer ruimte voor GROEN IN DE WIJK. En de auto hoeft toch niet weg. Het werkt. We overleggen nu met wethouder Kapteijns om dit onderwerp uit het Haagse Collegeakkoord snel op straat te krijgen. 

Blik van straat, over bewonersparkeren in het Regentesse– en Valkenboskwartier

Door Aad van Schie, KonkreetNieuws 18 febuari 2024

In wijken zoals het Regentesse– en Valkenboskwartier, Zeeheldenkwartier, Duinoord, Centrum en Statenkwartier is de parkeerdruk hoog en de ‘vrije’ ruimte in de straten en op de stoepen beperkt. En dan ligt er ook nog de opdracht om de wijken te vergroenen. In een vorige editie van de krant gingen we in op de mogelijkheid om fietsplatforms in de straat te krijgen. Ter verlichting van de overvloed aan fietsen die de doorgang op de stoepen belemmeren. Maar tegelijkertijd verhoogt dit de parkeerdruk en ontstaat er ook het gevaar dat bewonersgroepen tegenover elkaar komen te staan. Wat te doen?

Gewenst parkeergedrag belonen

Jan Hendrik Leopold en Daan van Egeraat hebben in samenwerking met de gemeente een pilot bewonersparkeren uitgevoerd in het Statenkwartier: leegstaande plaatsen in bestaande parkeergarages benutten door deze tegen verlaagd tarief ter beschikking te stellen aan parkeerders uit de wijk. Door het tarief van het kort parkeren in de wijk iets te verhogen, is het mogelijk om auto’s van de straat te krijgen. De pilot was succesvol, maar heeft helaas niet tot een vervolg geleid. Nu willen zij een plan ontwikkelen om in de vijf genoemde wijken op vergelijkbare wijze een nieuwe pilot uit te rollen. Binnenkort zal hierover een gesprek met de wethouder mobiliteit worden gevoerd. Uit een korte inventarisatie in onze eigen wijk blijkt dat er in bestaande parkeergarages, zoals bij de Tripstraat, de Franklinstraat, de Cartesiusstraat, de Karel Roosstraat, de Ovonde en de Kepplerstraat, in totaal meer dan driehonderd parkeerplaatsen zijn. Deze worden vooral gebruikt voor kort parkeren. De garages staan dus vaak halfleeg. Een unieke kans dus.

MUMC+ beste werkgever fietsbeleid

MUMC+ is winnaar Fietsvriendelijk Bedrijf in de categorie meer dan 200 medewerkers

Op 13 november j.l. is bekend gemaakt dat MUMC+ winnaar Fietsvriendelijk Bedrijf is geworden in de categorie meer dan 200 medewerkers. Dit betekent dat niet alleen de voorzieningen en regelingen op orde zijn, maar ook dat fietsen gestimuleerd wordt met interne communicatie en acties zoals de Fietsbeloning en het organiseren van fietsveiligheidsacties. Fietsend naar het werk is aan de orde van de dag zo blijkt uit de vele nominaties die MUMC+ heeft ontvangen. Montefeltro adviseert MUMC+ in kader van het parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Denis Florack, Director of facilities Maastricht UMC+ en Alexander Knooren, Stafadviseur Ontvangst &

Zeeheldenbuurt wil ‘blik van straat’: Hoofdartikel + bewonersenquête

Het artikel in ZeeheldenNieuws

‘We willen meer ruimte en groen in onze wijk. Dat kan wanneer we auto’s slim parkeren op plekken die anders onbezet zijn. Wie meedoet krijgt een beloning. Een proef in Duinoord en Statenkwartier was succesvol: 90% van de bewoners wil doorgaan. Dat willen we ook voor Zeeheldenkwartier. Doe mee!’

Zeeheldenbuurt wil lege parkeerplaatsen beter benutten en plaatst een hoofdfartikel in ZeeheldenNieuws. Er is ook een bewonersenquête. Lees hier de tekst van het hele artikel. Montefeltro is initiatiefnemer van de Bewonerspilot.

Park+Beach: nu ook met Flexxit en de kinderen naar het strand!

Park+Beach nu ook met reserveerbare bakfiets! Klik hier.

Vanaf 8 juli staan bij de Park+Beach parkeerplaatsen in Den Haag ook bakfietsen. Met een aantrekkelijk P+B arrangement vanaf 12,- per dag voor bakfiets en parkeren. Parkeerplaats en bakfiets zijn van tevoren reserveerbaar. 

Park + Beach biedt al langer de reserveerbare Haagsche Stadsfiets als deel van het Park+Beach arrangement. En natuurlijk het HTM-arrangement. Nu is er ook een oplossing voor ouders die met hun kinderen naar het strand willen én niet in de file willen staan.

Wéér een primeur voor Flexxit. Flexxit werkt hierbij samen met onder meer de Gemeente Den Haag, Nazza en Baqme, Q-Park en World Forum. Flexxit is de implementatiepartner van Montefeltro.

Nieuwe locatie voor Park+Beach in Den Haag

Vanaf 1 juni is het parkeerterrein P+R Hoornwijck van Q-Park langs de A4 opengesteld voor bezoekers van de Haagse kust die gebruik willen maken van Park+Beach. Hiermee kunnen bezoekers die naar Scheveningen hun auto parkeren en met tram 1 van HTM naar Scheveningen reizen voor een zeer voordelig tarief. In totaal zijn er nu 4 Park+Beach locaties in Den Haag en dat aantal wordt deze zomer nog verder uitgebreid.
Flexxit ondersteunt het Park + Beach platform. Flexxit is de implementatiepartner van Montefeltro.

Wettelijke CO2 rapportage vanaf 2024

Whitepaper Herman van den Berg en Daan van Egeraat

Wettelijke regelgeving rond mobiliteit, thuiswerken en CO2-emissie is of wordt binnenkort van kracht. Dit betekent een verdere administratieve lastenverzwaring voor werkgevers.

Per 1 januari 2022 is er al een administratieplicht rond woon-werk verkeer en thuiswerken ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 moeten steeds meer werkgevers van grotere bedrijven, gefaseerd in de tijd, ook over de emissie van CO2 gaan rapporteren. Dit betekent woon-werk en zakelijk verkeer vertalen naar CO2-emissie plus het kwantificeren van gebouwgebonden CO2-emissies.

Er moet een administratie komen van afstanden, alle vervoerswijzen, reisdagen en gebouwgebonden emissies vertaald naar CO2-emissie. Dat komt door nieuwe regels vastgesteld door de Europese Commissie (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de Rijksoverheid (Omgevingswet en Besluit CO2-reductie). In bijgaand paper wordt nader ingegaan hoe werkgevers hierop op een efficiënte manier kunnen inspelen door rapportages te combineren.