Raad Verkeer en Waterstaat: Ieder zijn deel, Locatiebereikbaarheid anders aanpakken

Door bemiddeling van Friso de Zeeuw kwam het onderwerp Locatiebereikbaarheid op de agenda van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Eind 2003 verzocht de Raad ons om een essay over dit thema te maken. De hoofdlijnen daarvan zijn meegenomen in het ‘Raadsadvies Ieder zijn deel, Locatiebereikbaarheid anders aanpakken’. Raad voor Verkeer en Waterstaat, juni 2004

Download Essay Raad VenW Van Egeraat november 2003