Geldstromen rond werken en mobiliteit in Rijnmond

In de private sector gaat voor mobiliteit veel meer geld om dan bij de overheid.

Voor drie regio’s is dit door Montefeltro becijferd. Dit is de derde van deze ramingen. De private bestedingen voor mobiliteit zijn altijd groter dan die van de overheid. Worden daar ook de Out of Pocket bestedingen voor werkplekken aan toegevoegd, ontstaat een haast onwaarschijnlijke discrepantie.

Wanneer werkgevers hun verstrekkingspraktijk van secundaire arbeidsvoorwaarden flexibiliseren kunnen zij enorme bereikbaarheidswinsten boeken, én hun kostenniveau structureel verlagen, én hun arbeidsvoorwaarden verbeteren. Rapportage voor Havenbedrijf Rotterdam, Februari 2008

Download de rapportage.