Vexpansie: artikel over parkeerbeleid Bronovo

In Vexpansie 2010 nr 4 een artikel over het gedifferentieerd parkeerbeleid van Montefeltro bij ziekenhuis Bronovo. Veel ziekenhuizen kampen met een parkeerprobleem. Zorg is immers arbeidsintensief, en de ruimte is vaak te beperkt voor het grote aantal auto’s. Bovendien biedt de locatie bij veel ziekenhuizen vaak geen uitbreidingsmogelijkheden. Bij het Haagse Bronovo ziekenhuis was de situatie niet anders. Na jarenlang de verschillende opties kritisch onder de loep te hebben genomen, koos het ziekenhuis voor een innovatief plan: een gedifferentieerd parkeerbeleid, ontwikkelt door Daan van Egeraat van Montefeltro: “Met een gedifferentieerd tarief kun je als ziekenhuis flexibiliteit bieden en daarnaast goed gebruik maken van de beschikbare ruimte.”

Download Uiteenzetting over het gedifferentieerd parkeerbeleid bij Bronovo in Vexpansie 04-2010

Verkeerskunde ANWB: Creatief met tarief

Daan van Egeraat leverde een artikel voor het december nummer van Verkeerskunde. Een verkenning van de mogelijkheden voor werkgevers om met prijsprikkels locatie en mobiliteitsgedrag van medewerkers te beïnvloeden.

De stelling is dat de overheidsfocus op benutten en beprijzen naast bouwen ook voor werkgevers een kosteneffectieve strategie kan zijn. De meeste kantoren zijn nog steeds gedimensioneerd op de piekcapaciteit van 1 werkplek per medewerker. Geen wonder dat hier veel valt te besparen, in combinatie met Slim Reizen Slim Werken.

Belangrijk is wél, dat piekbelasting kan worden gespreid. Hier speelt creatief gebruik van tarieven een rol. De kansrijkheid daarvan is al op een aantal aanpalende terreinen aangetoond.

Coauteurs zijn Paul van Gassel (Centraal Beheer Achmea), Friso Metz (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) en Jan Pieter Klep (DTZ Zadelhoff). Verkeerskunde is het beleidstijdschrift voor verkeer en vervoer van ANWB.

Download 10 12 14 Verkeerskunde Creatief met Tarief