Beleidsnota Dienstverlening en ketenmobiliteit

De nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit 1998

De Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit 1998 benaderde ketenmobiliteit niet verkeerskundig, maar vanuit de klant: dienstverlening. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bracht deze visie in 1998 als beleidsnota uit. Dit was een mijlpaal voor het programma Ketenmobiliteit (1994-2000), en voor het Personenvervoerbeleid überhaupt. Den Haag, 1998, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Downloaden Nota Ketenmobiliteit 1998

Verslag van de RAI-workshops Ketenmobiliteit in de praktijk

Verslag van de workshops gehouden van 10 - 13 maart 1998 in de Amsterdam RAI
Verslag van de workshops gehouden van 10 - 13 maart 1998 in de Amsterdam RAI
De nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit werd georganiseerd tijdens de workshops KETENMOBILITEIT IN DE PRAKTIJK gehouden tijdens Intertraffic ‘98, Amsterdam, 10 – 13 maart 1998. Verslag van de workshops Ketenmobiliteit gehouden tijdens Intertraffic ‘98, Amsterdam, 10 – 13 maart 1998, Den Haag, 1998, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Download