Beleidsnota Dienstverlening en ketenmobiliteit

De Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit 1998 benaderde ketenmobiliteit niet verkeerskundig, maar vanuit de klant: dienstverlening. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bracht deze visie in 1998 als beleidsnota uit. Dit was een mijlpaal voor het programma Ketenmobiliteit (1994-2000), en voor het Personenvervoerbeleid überhaupt. Den Haag, 1998, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Downloaden Nota Ketenmobiliteit 1998