Eindrapportage Ontspits met scanresultaten Mobiliteit.NU

Op 26 november 2012 is de eindrapportage van Ontspits gepubliceerd. De rapportage bevat 2 casestudies: NUON en OXXIO. Beide zijn verzorgd door Verkeeradvies in samenwerking met Montefeltro. Daarbij is het scanportaal van Mobiliteit.NU toegepast. Het scanportaal is ook toegepast bij Endemol en bij de provincie Noord-Holland. Ontspits was het publiek-private samenwerkingsverband ter bevordering van de bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam. Download 12 11 Eindrapportage Taskforce Ontspits.

Eindrapportage Ontspits

Building Business: Geen markt, geen oplossing

Interview met Rudy Stroink van TCN en Daan van Egeraat

De meeste ondernemingen hebben weinig idee hoeveel zij uitgeven aan mobiliteit en huisvesting, laat staan dat ze beseffen hoe hiermee anders om te gaan. In het grootste kantorengebied in Nederland, Amsterdam-Zuidoost, geven ondernemers jaarlijks € 180 miljoen uit aan verplaatsingskosten van werknemers. Onder meer 23.000 parkeerplaatsen, lease-auto’s en OV-kaarten. Kosten voor betaald parkeren op straat niet inbegrepen.” Interview met Daan van Egeraat door D. van der Laan, in: Building Business, augustus 2005

RO Magazine: De paradox van het mobiliteitsbeleid

Het autobezit groeit, de mobÍliteit groeit, de files groeien. Maar het Rijk heeft met de ‘beleidsarme’ Nota Mobiliteit de handdoek in de ring geworpen. Er is visie noch geld. Naarmate overheden er minder in slagen, het filevraagstuk op te lossen, ontstaan er kansen voor ondernemerschap. Wel vergt dit een vernieuwing in het denken over bereikbaarheid. Aan die vernieuwing wil dit artikel bijdragen met vijf praktische handreikingen. D. van Egeraat, in: ROM Magazine 1/2, februari 2005

Downloaden:

1,885 k


 

 

Raad Verkeer en Waterstaat: Ieder zijn deel, Locatiebereikbaarheid anders aanpakken

Door bemiddeling van Friso de Zeeuw kwam het onderwerp Locatiebereikbaarheid op de agenda van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Eind 2003 verzocht de Raad ons om een essay over dit thema te maken. De hoofdlijnen daarvan zijn meegenomen in het ‘Raadsadvies Ieder zijn deel, Locatiebereikbaarheid anders aanpakken’. Raad voor Verkeer en Waterstaat, juni 2004

Download Essay Raad VenW Van Egeraat november 2003

PPS Magazine: Bereikbaarheid op de agenda

Pleidooi, het bereikbaarheidsprobleem te zien als een kans voor nieuw ondernemerschap. De kans kan luiden in termen van de klant (‘bereikbaarheid van de voordeur’), van de arbeidsmarkt (‘bereikbaarheid van de zijdeur’) of in termen van bevoorrading (‘bereikbaarheid van de achterdeur’). Daan van Egeraat, met Second Opinion van Friso de Zeeuw en Roger Demkes, in: PPS Magazine, jaargang 3, nummer 4, augustus 2003
Downloaden:

484 kB

Is economische groei nog bereikbaar?

Slotverklaring Is economische groei nog bereikbaar?

Slotverklaring Is economische groei nog bereikbaar?

Slotverklaring van het Mobiliteitsjaar Amsterdam Zuidoost, aangeboden aan de minister van Verkeer en Waterstaat, Beraad over de ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid op de Noordflank van de Randstad, gehouden op 10 april 2002 te Amsterdam, georganiseerd door de Stichting De Ontmoeting. Slotverklaring De Ontmoeting 10 IV 2002

Bij die gelegenheid presenteerde Daan van Egeraat de resultaten van het Mobiliteitsjaar, wat zou leiden tot de eerste zg. Mobiliteitsmakelaar in Nederland.

LBC: Locatie Bereikbaarheid als Concurrentiewapen

Locatiebereikbaarheid als concurrentiewapen
Locatiebereikbaarheid als concurrentiewapen
 

Schets van een andere benadering van locatiebereikbaarheid dan de meeste betrokkenen, vanuit de traditie van hun vak en professionaliteit, gewend zijn. Hierbij staat niet het stedenbouw- of verkeerskundig ontwerp, maar de klant centraal. Deze benadering komt niet in plaats van bestaande methodieken, maar vormt daarop een -cruciale- aanvulling. De nieuwe benadering heeft al geleid tot schokkende resultaten. D.H. van Egeraat, juli 2001

Downloaden:224 kB

NRC interview: Graag een auto, liever wat anders

Geef medewerkers meer keuze in hun secundaire arbeidsvoorwaarden, dan neemt het aantal lease-auto’s spectaculair af. Interview in het kader van het Mobiliteitsjaar Amsterdam Zuidoost, met M. La Rose en D.H. van Egeraat, in: NRC Handelsblad, 13 april 2000

De Telegraaf: Zweefvervoer in deel Amsterdam

De futuristische visie van de gebroeders Das voor een hoogwaardig Tapis Roulant in Amsterdam Zuidoost

De ambitieuze visie correspondeerde met de status van Amsterdam Zuidoost als grootste kantorenterrein van Nederland

Het grootste kantorenterrein in Nederland is in potentie een enorme dienstenmarkt. Hoe moeilijk het is, die markt te ontwikkelen blijkt wel uit het feit, dat er sinds 2000 weinig substantieels tot stand is gekomen. In 200 presenteerden de gebroeders Das nog bevlogen visies over hoogwaardige ontsluiting met het concept Upway. Die correspondeerden met de enorme geldstromen die Daan van Egeraat in beeld had gebracht. De Telegraaf wijdde op 18 januari 2000 voor het eerst een 5-koloms afbeelding in kleur op de voorpagina aan het project in Amsterdam Zuidoost. Voorpagina De Telegraaf, 18 januari 2000