100% Respons in digitale enquête Mobiliteitsmarkt Biosciencepark

Op BioSciencepark werd in 2003 met een digitale enquête een respons van 100% bereikt
Op BioSciencepark werd in 2003 met een digitale enquête een respons van 100% bereikt

Mobiliteitsmarkt Biosciencepark Leiden heeft potentieel voor hoogwaardige dienstverlening. Dit toonde een digitale enquête met een (ongeëvenaarde) 100% respons. Prioriteit ligt bij de organisatie van een onderlinge parkeermarkt.

Biosciencepark Leiden, Enquête gehouden onder de leden van de VOIBSP, in samenwerking met de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland, Eindrapport, dr. D.H. van Egeraat, maart 2004