Verkeerskunde ANWB: Bereikbaarheidsprofiel in ontwikkeling: De klant centraal

Het begrip bereikbaarheid staat steeds meer in de belangstelling. Soms noodgedwongen, want lang niet iedereen weet wat hii met het begrip aan moet. Vroege poging, het begrip ´bereikbaarheid´ conceptueel van dat van´mobiliteit´ te onderscheiden. Locatie-exploitanten zijn alleen bereid te investeren in bereikbaarheid als dit kosteneffectief is. Investeren in infrastructuur is dit lang niet altijd, het aanbieden van diensten wéI. Daan van Egeraat, met Second Opinion van Christa Glasbergen, in: Verkeerskunde, nummer 2, 2001
Uiteenzetting van het nieuwe Bereikbaarheidskwaliteitsmodel. De Second Opinion typeert de nieuwe benadering als "kans die de overheid niet mag missen".

Downloaden:1,938 kB