Park+Beach 2024 weer online voor het grootste terras van West-Europa

www.park-beach.nl

Park+Beach staat weer online: de eerste volledig online PenR – 4-talig, reserveerbare parkeerplaats inclusief OV-ticket en reserveerbare fiets en bakfiets. Geen 20e-eeuws gedoe met ‘eerst de OV-Chipkaart aanbieden bij de parkeerautomaat‘. Je koopt gewoon je product vooraf online. Ook eigentijds: reserveerbaar (óók Last Minute) – zodat eigenaren hun parkeercapaciteit optimaal kunnen beheren. Dit jaar verwelkomen we ook ParkBee in de samenwerking. Flexxit verzorgt dit samen met onder meer gemeente Den Haag, HTM, Baqme, Ga Den Haag, Nazza, World Forum en Q-Park. Flexxit is de implementatiepartner van Montefeltro. Montefeltro maakt bereikbaarheid beheersbaar.

Nieuwbouw studentenhuisvesting zonder parkeerplaatsen – mag dat?

Het werkt al! op 3 locaties. De oplossing van Flexxit: gebruik van parkeerplaatsen elders in daluren. Dus niet bouwen, maar benutten. Voor STUDENTENHUISVESTERS: een aantrekkelijke businesscase. Smart Onboarding. Voor OPLEIDINGSINSTELLINGEN: flexibele oplossingen voor billing. Voor GEMEENTEN: vergroening: minder blik op straat, minder parkeerplaatsen. Voor EIGENAREN: kapitaliseren van de restcapaciteit. Door slim alloceren en reserveren zijn de plekken altijd beschikbaar voor het eigen primair proces. 

Resultaten Bewonersenquête Groen Parkeren in Haags Zeeheldenkwartier

Óók in Haags Zeeheldenkwartier is 64% van de respondenten bereid tot Groen Parkeren. Dat wil zeggen in onderbezette parkeergarages en met een korting op de parkeervergunning. Door BLIK VAN STRAAT ontstaat meer ruimte voor GROEN IN DE WIJK. En de auto hoeft toch niet weg. Het werkt. We overleggen nu met wethouder Kapteijns om dit onderwerp uit het Haagse Collegeakkoord snel op straat te krijgen. 

Blik van straat, over bewonersparkeren in het Regentesse– en Valkenboskwartier

Door Aad van Schie, KonkreetNieuws 18 febuari 2024

In wijken zoals het Regentesse– en Valkenboskwartier, Zeeheldenkwartier, Duinoord, Centrum en Statenkwartier is de parkeerdruk hoog en de ‘vrije’ ruimte in de straten en op de stoepen beperkt. En dan ligt er ook nog de opdracht om de wijken te vergroenen. In een vorige editie van de krant gingen we in op de mogelijkheid om fietsplatforms in de straat te krijgen. Ter verlichting van de overvloed aan fietsen die de doorgang op de stoepen belemmeren. Maar tegelijkertijd verhoogt dit de parkeerdruk en ontstaat er ook het gevaar dat bewonersgroepen tegenover elkaar komen te staan. Wat te doen?

Gewenst parkeergedrag belonen

Jan Hendrik Leopold en Daan van Egeraat hebben in samenwerking met de gemeente een pilot bewonersparkeren uitgevoerd in het Statenkwartier: leegstaande plaatsen in bestaande parkeergarages benutten door deze tegen verlaagd tarief ter beschikking te stellen aan parkeerders uit de wijk. Door het tarief van het kort parkeren in de wijk iets te verhogen, is het mogelijk om auto’s van de straat te krijgen. De pilot was succesvol, maar heeft helaas niet tot een vervolg geleid. Nu willen zij een plan ontwikkelen om in de vijf genoemde wijken op vergelijkbare wijze een nieuwe pilot uit te rollen. Binnenkort zal hierover een gesprek met de wethouder mobiliteit worden gevoerd. Uit een korte inventarisatie in onze eigen wijk blijkt dat er in bestaande parkeergarages, zoals bij de Tripstraat, de Franklinstraat, de Cartesiusstraat, de Karel Roosstraat, de Ovonde en de Kepplerstraat, in totaal meer dan driehonderd parkeerplaatsen zijn. Deze worden vooral gebruikt voor kort parkeren. De garages staan dus vaak halfleeg. Een unieke kans dus.

Zeeheldenbuurt wil ‘blik van straat’: Hoofdartikel + bewonersenquête

Het artikel in ZeeheldenNieuws

‘We willen meer ruimte en groen in onze wijk. Dat kan wanneer we auto’s slim parkeren op plekken die anders onbezet zijn. Wie meedoet krijgt een beloning. Een proef in Duinoord en Statenkwartier was succesvol: 90% van de bewoners wil doorgaan. Dat willen we ook voor Zeeheldenkwartier. Doe mee!’

Zeeheldenbuurt wil lege parkeerplaatsen beter benutten en plaatst een hoofdfartikel in ZeeheldenNieuws. Er is ook een bewonersenquête. Lees hier de tekst van het hele artikel. Montefeltro is initiatiefnemer van de Bewonerspilot.

SSH voldoet aan bouwnorm studentenwoningen door parkeren bij Diakonessenhuis Utrecht

Relaties van Stichting Studenten Huisvesting parkeren nu bij Diakonessenhuis Utrecht. Op 5 september j.l. hebben SSH en Flexxit hiervoor een overeenkomst gesloten. Door parkeren bij het Diak voldoen SSH en haar vastgoedontwikkelaar aan de gemeentelijke bouwnorm voor het nieuwe studentencompex De Kwekerij. Montefeltro heeft beleid en reglement in samenwerking met Flexxit georganiseerd. Flexxit is de implementatiepartner van Montefeltro.

UM voldoet aan bouwnorm studentenwoningen door parkeren bij MECC

Studenten van Universiteit Maastricht parkeren nu ook bij MECC Maastricht. Op 1 september j.l. is de nieuwe samenwerking van kracht geworden tussen MECC Maastricht en UM. Door parkeren bij MECC voldoen UM en diens vastgoedontwikkelaar aan de gemeentelijke bouwnorm voor de nieuwe studentenwoningen aan de Sorbonnelaan. Montefeltro heeft beleid en reglement in samenwerking met Flexxit georganiseerd. Flexxit is de implementatiepartner van Montefeltro.

Haagse bewoners blijken parkeren op afstand geen probleem te vinden

Bewoners van de Haagse wijken Duinoord en Statenkwartier vinden het geen enkel probleem hun auto op afstand te parkeren, als er een korting op een parkeervergunning tegenover staat. Na een proef van 6 maanden zegt maar liefst 88% van de deelnemers graag door te willen gaan met deelparkeren. Het beter benutten van lege parkeercapaciteit lijkt hiermee gelukt te zijn. Montefeltro was projectleider, Flexxit verzorgde de operationele ondersteuning.

Presentatie op congres Mobiliteitstransitie

Meer leefbare straten door parkeren op afstand in Den Haag
DAAN VAN EGERAAT, MARCO MULDER EN DIEDE LABOTS
Montefeltro BV / Flexxit BV en Arup BV/ Gemeente Den Haag
Minder Blik Op Straat. In Den Haag heeft er een proef plaatsgevonden met bewonersparkeren op afstand. Doel was: beter benutten van lege parkeercapaciteit. Daarbij is een variabele korting geÏntroduceerd – een arrangement dat gedrag koppelt aan bedrag. De vraag was: gaan bewoners met een parkeervergunning daadwerkelijk elders parkeren? In april 2022 heeft de evaluatie plaatsgevonden. De uitkomst is gepresenteerd op het congres Mobiliteitstransitie op 31 mei in Den Haag.

40% Respons bewonersenquête ‘auto buiten de buurt parkeren’

Montefeltro heeft een enquête gehouden in Den Haag onder houders van parkeervergunningen. Het ging om de vraag of bewoners hun auto buiten hun buurt willen parkeren. De parkeerdruk is hoog. Bewoners willen minder ‘blik op straat’. De respons was dan ook groot: 40/%  van huishoudens met een parkeervergunning hebben gerespondeerd.

De parkeerdruk is hoog in veel wijken van Den Haag