Parkeer24: Wethouder De Bruijn opent nieuwe PenR Bronovo Den Haag

Wethouder Tom de Bruijn (Verkeer) opent vrijdag 20 februari de nieuwe P & R parkeerplaats bij het Bronovo Ziekenhuis in het kader van het project Uit-je-Auto. Dit particulier initiatief koppelt vraag en aanbod slim aan elkaar. Bezoekers van Den Haag kunnen via een speciale app een parkeerplaats reserveren, waarna zij kunnen overstappen op het openbaar vervoer, een taxi en in de toekomst een fiets. Uit-je Auto is een initiatief van Montefeltro.

Artikel over Bronovo in Economics of Transportation

Economics of Transportation 2014

Met een uniek gedifferentieerd parkeerbeleid heeft ziekenhuis Bronovo al jaren sturing op de eigen bereikbaarheid. In een artikel in Economics of Transportation toont professor Jos van Ommeren (Vrije Universiteit) nu aan dat dit beleid ook uit macro-economisch oogpunt de voorkeur verdient. Hij doet dit op basis van data over het parkeergedrag van medewerkers bij Bronovo in de afgelopen jaren. Montefeltro ondersteunt al jaren het parkeerbeleid bij Bronovo. Download 2014,eot, Time-varying parking prices

Economics of Transportation 2014

Parkeeroplossing Bronovo in de inaugurele rede prof. Jos van Ommeren

Jos van Ommeren 2012

Jos van Ommeren 2012

Prof. Jos van Ommeren kenschetste het parkeerbeleid bij Ziekenhuis Bronovo als: ‘Dit is goed beleid: het voorkomt de piekvraag naar parkeerplaatsen. Van dit soort beleid kunnen andere organisaties nog heel wat leren.’ Hij deed dit in zijn inaugurele rede aan de Vrije Universiteit op 30 mei 2012. Montefeltro is initiatiefnemer en uitvoerder van dit beleid. Zie de bijgevoegde tekst, pag. 7. 12 05 30 Inaugurele rede prof.dr. Jos van Ommeren OverFalendEnSuccesvolParkeerbeleid 30 mei gedrukte versie

Vexpansie: artikel over parkeerbeleid Bronovo

In Vexpansie 2010 nr 4 een artikel over het gedifferentieerd parkeerbeleid van Montefeltro bij ziekenhuis Bronovo. Veel ziekenhuizen kampen met een parkeerprobleem. Zorg is immers arbeidsintensief, en de ruimte is vaak te beperkt voor het grote aantal auto’s. Bovendien biedt de locatie bij veel ziekenhuizen vaak geen uitbreidingsmogelijkheden. Bij het Haagse Bronovo ziekenhuis was de situatie niet anders. Na jarenlang de verschillende opties kritisch onder de loep te hebben genomen, koos het ziekenhuis voor een innovatief plan: een gedifferentieerd parkeerbeleid, ontwikkelt door Daan van Egeraat van Montefeltro: “Met een gedifferentieerd tarief kun je als ziekenhuis flexibiliteit bieden en daarnaast goed gebruik maken van de beschikbare ruimte.”

Download Uiteenzetting over het gedifferentieerd parkeerbeleid bij Bronovo in Vexpansie 04-2010

Bronovo: bereikbaarheid medewerkers beheersbaar gemaakt

Ook bij Bronovo staan de medewerkers op de plek van hun boterham

Ook bij Bronovo staan de medewerkers op de plek van hun boterham

Voor de ziekenhuizen Bronovo en Isala heeft Montefeltro een nieuwe benadering ingevoerd van parkeren voor medewerkers. Sleutelwoorden zijn: variabiliseren van kosten en vergoedingen, belonen ipv straffen, afrekenen per maand. Via een slimme koppeling van parkeersystemen en personeels- en salarisadministratie kan de operationele afwikkeling volledig geautomatiseerd plaatsvinden.

Bronovo was het eerste ziekenhuis dat koos voor deze benadering. Voor een artikel hierover in het blad Vervoermanagement (december 2004) klik HIER.

Voor een artikel in Vexpansie (december 2010) over de bereikte resultaten klik HIER.

Het slim gebruik van prijsprikkels (Creatief met Tarief) staat bekend als Vraagsturing (of: Demand Management). Inmiddels heeft de Vrije Universiteit de effectiviteit van de toepassing bij Bronovo aangetoond.

Voor de rapportage daarover klik HIER.

Tinbergen Instituut: publicatie over parkeren Bronovo

Evaluatie van de resultaten van het parkeerbeleid bij Bronovo

Het Tinbergen Instituut publiceerde eind augustus de Discussion Paper over Hospitals, employees and parking. Auteurs zijn Jos van Ommeren en Giovanni Russo.

In de publicatie zijn de resultaten verwerkt van onderzoek van 2006 tot en met 2010 naar het effect van een gedifferentieerde tariefstructuur voor medewerkersparkeren bij het Haagse ziekenhuis Bronovo. Dit is een initiatief en project van Montefeltro, mede in het kader van het Transumo-programma.

Download Jos-van-Ommeren-VU-University-Amsterdam-Giovanni-Russo-VU-University-Amsterdam-Hospitals-Employees-and-Parking-Tinbergen-Instituut-2010