Partners Brightlands Maastricht Health Campus tekenen Convenant Parkeren

Partijen op de Maastricht Health Campus gaan samenwerken door parkeerplaatsen in daluren ter beschikking te stellen aan elkaar en aan derden. Het streven is door betere benutting de behoefte aan nieuwe, extra parkeerplaatsen te verkleinen. Montefeltro is projectleider en heeft in overleg met partners een maatwerkoplossing bedacht. Het convenant verschaft het nodige bestuurlijke draagvlak. De convenantpartners zijn Academisch Ziekenhuis (azM Maastricht Universitair Medisch Centrum), Universiteit Maastricht, MECC Maastricht en Gemeente Maastricht.

Slimme arrangementen Bronovo in publicatie Reinventing Multifunctionality

Bij ziekenhuis Bronovo verzorgt Montefeltro een gedifferentieerd parkeerbeleid voor medewerkers. Ook verzorgt Montefeltro de inbreng in de daluren van parkeerplaatsen van Bronovo in de dienstverlening van UIT-JE AUTO. Beide zijn opgenomen in een publicatie van RVO Nederland genaamd Reinventing Multifunctionality: Combining goals, sharing means, linking interests.

CROW: UIT-JE AUTO in Handboek P+R

Op 29 september jl verscheen het Handboek P+R van CROW. In hoofdstuk 2 besteedt het handboek aandacht aan UIT-JE AUTO. Dit is een PenR-initiatief van Montefeltro in samenwerking met een groot aantal Haagse partijen. CROW is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, en verkeer en vervoer.

azM Gazet: Het nieuwe parkeerbeleid

“Donderdag 1 oktober is het zover: dan gaat het nieuwe parkeerbeleid van het Maastricht UMC+ in. Dat betekent onder meer dat de parkeertarieven voor medewerkers van het ziekenhuis omhoog gaan. Is dat redelijk?” Interview met Denis Florack en Rick Miltenburg.

Mobility Reporter: Geld verdienen door slimmer reizen

Een belangrijk deel van de bereikbaarheidsproblemen in Nederland ontstaat door de piekbelastingen in de vraag naar mobiliteit tijdens de spitsuren op specifieke dagen. Op deze momenten kan de beschikbare capaciteit de hoge vraag tijdelijk niet aan. Maar door slimmer te reizen en te werken rondom deze pieken kan het bedrijfsleven volgens innovatieadviseur en Mobility Reporter-blogger Daan van Egeraat veel geld verdienen.

Verkeer in Beeld: World Forum aangesloten op UIT-JE AUTO

Medio juli is de dienstverlening van UIT-JE AUTO operationeel geworden in World Forum. Bezoekers kunnen bij World Forum parkeren tijdens het zomerseizoen. In Scheveningen is parkeren niet alleen betaald, maar is ook de maximale parkeerduur beperkt. Voor bezoekers die een dagje naar Scheveningen of Den Haag gaan, kan parkeren bij World Forum aantrekkelijk zijn. De zekerheid van een gereserveerde parkeerplaats geeft bezoekers rust en comfort. Met een online reservering van een taxi of een HTM-dagkaart is de keten naar de bestemming compleet. Artikel Verkeer in Beeld juli 2015 van Daan van Egeraat.

Mobility Reporter: Parkeren nieuwe goudmijn voor fiscus

Veel werkgevers hebben niet genoeg parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers. Dan is huren bij de buren een oplossing, weet mobiliteitsconsultant Daan van Egeraat. Alleen: er zijn begin 2015 nieuwe fiscale regels gekomen met een mogelijke heffing van 80 procent. Je kunt die heffing op allerlei manieren ontlopen, van ‘zuur’ naar ‘zoet’. Montefeltro heeft oplossingen om je medewerkers tevreden te houden zonder claim van de fiscus.

Blog MobilityReporter: ‘Beloon gewenst gedrag simpeler én sneller’

Blog van Daan van Egeraat op Athlon’s nieuwe website MobilityReporter:

In zijn vorige blog gaf hij al aan dat de invoering van een mobiliteitsbudget maar moeilijk van de grond komt. Dat het te ingewikkeld is en het de werkgever te weinig voordelen oplevert. Deze keer bespreekt innovatieadviseur Daan van Egeraat alternatieven voor het mobiliteitsbudget die simpeler en sneller zijn. Wat dacht je van een wedstrijdje met medewerkers? ‘Wat is eigenlijk de kern? Gewenst gedrag belonen. Dat kan veel simpeler dan via het mobiliteitsbudget. En wie dat als werkgever slim inricht, beloont niet alleen de medewerker, maar houdt er vooral ook zelf geld aan over.

Blog MobilityReporter: ‘Mobiliteitsbudget mooi, maar levert de HR-manager vooral kopzorgen’

Blog van Daan van Egeraat op Athlon’s nieuwe website MobilityReporter. ‘Tegenwoordig zien werkgevers scherp toe op de kosten van mobiliteit. Die moeten omlaag. Daarom willen werkgevers hun medewerkers anders laten denken over mobiliteit en bewegen tot ander gedrag. Via het mobiliteitsbudget bijvoorbeeld. Toch komt de invoering van mobiliteitsbudgetten maar moeilijk van de grond. Het is te ingewikkeld en levert werkgevers te weinig voordelen op.’