PPS in het teken van infrastructuur of bereikbaarheid: een dienstverleningsoptiek

Pleidooi om het thema van PPS te verleggen van ‘infrastructuur’ naar ‘bereikbaarheid’. Deze ruimere benadering geeft ruimte voor ondernemerschap en dienstverlening. Dit perspectief lag achter het initiatief van Daan van Egeraat voor de Bereikbaarheidskaart van Nederland. Die werd in 2007 operationeel. Door Daan van Egeraat en Annet van der Elst, in: PPS, Wenkend of wijkend perspectief?, Delft, 2003, ISBN 90 5931 039 X, H. van Ham / J. Koppenjan (red.), pp. 181-203.

Verkeerskunde ANWB: Zoeken naar bereikbaarheidsoplossingen; Een klantgericht Utrecht Centrum Project

Verkeerskunde nr 6 2001
 

Beschrijving van de benadering van het project Bereikbaarheid UCP, waarin drie perspectieven werden samengebracht en gekwantificeerd: verkeerskundig, stedenbouwkundig en dienstverlening. Een modelmatige benadering stond centraal. Daarbij werd een voorloper van de Bereikbaarheidskaart van Nederland gebruikt, en gevuld met klantdata afkomstig uit enquêtes. De bereikbaarheid bleek niet van voldoende kwaliteit om de de beoogde omzetten te kunnen realiseren. Annet van der Elst, Daan van Egeraat, Theo Makkink, in: Verkeerskunde, nummer 6, 2001

Downloaden:1,079 kB

Locatie-exploitatie en bereikbaarheid: UCP

De eindrapportage van het project waarin op vernieuwende wijze een relatie werd gelegd tussen bereikbaarheid en omzet van private partijen
De eindrapportage van het project waarin op vernieuwende wijze een relatie werd gelegd tussen bereikbaarheid en omzet van private partijen
Na 10 jaar planvorming liep het UCP-project in 2000 op de klippen onder meer door het vernietigend oordeel over klantbereikbaarheid in dit rapport. We legden voor het eerst een cijfermatige relatie tussen bereikbaarheid en omzet en voorspelden omzettekorten tot 17%. Dat vormde de genadeklap voor UCP. Het Utrechtse vervolgproject zou een veel kleiner schaalniveau krijgen. Eindrapport, juli 2000, in samenwerking met Theo Makkink, Ed Jägers, Annet van der Elst.