Tinbergen Instituut: publicatie over parkeren Bronovo

Evaluatie van de resultaten van het parkeerbeleid bij Bronovo

Het Tinbergen Instituut publiceerde eind augustus de Discussion Paper over Hospitals, employees and parking. Auteurs zijn Jos van Ommeren en Giovanni Russo.

In de publicatie zijn de resultaten verwerkt van onderzoek van 2006 tot en met 2010 naar het effect van een gedifferentieerde tariefstructuur voor medewerkersparkeren bij het Haagse ziekenhuis Bronovo. Dit is een initiatief en project van Montefeltro, mede in het kader van het Transumo-programma.

Download Jos-van-Ommeren-VU-University-Amsterdam-Giovanni-Russo-VU-University-Amsterdam-Hospitals-Employees-and-Parking-Tinbergen-Instituut-2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *