Eindrapport project Kilometerverzekeren

Eindrapportage van het Transumo-project Kilometerverzekeren. De maatschappelijke relevantie van deze innovatie heeft meerdere aspecten. Eerst is er de te verwachten maatschappelijke bedrage aan verkeersveiligheid. Na jaren van investeren in infrastructuur (rotondes, fietspaden, etc.) zien beleidmakers in verkeersveiligheid nu heil in toepassingen van informatietechnologie. Verder draagt de kilometerverzekering bij aan het variabiliseren van autokosten. Overheden hechten waarde aan een verandering van het beprijzingsmodel van de auto: van bezit naar gebruik. Montefeltro was projectleider van dit initiatief.

Download Eindrapportage van het project Verzekeren per kilometer

Groen Links: Naar een overstapdienst voor evenementen

De fractie van Groen Links in de Haagse gemeenteraad koos niet voor bouw van meer P&R-plaatsen, maar voor investeren in een slim uitwisselingssysteem om tot betere benutting van bestaande capaciteit te komen. Rapportage voor Groen Links, mei 2008

In 2010 en 2011 heeft Montefeltro het concept UIT-JE AUTO in de praktijk gebracht bij het Vuurwerkfestival. De volgende foto´s zijn genomen tijdens deze proeven:

Grote verkeersdrukte al op de middag van het Vuurwerkfestival

 

Auto´s rijden de parkeergarage in bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

De parkeergarage van het ministerie werd binnen een uur compleet gevuld met auto's van bezoekers aan het Vuurwerkfestival.

 

Tevreden bezoekers na terugkeer van het Vuurwerkfestival

Downloaden:

221 kB

Building Business: Geen markt, geen oplossing

Interview met Rudy Stroink van TCN en Daan van Egeraat

De meeste ondernemingen hebben weinig idee hoeveel zij uitgeven aan mobiliteit en huisvesting, laat staan dat ze beseffen hoe hiermee anders om te gaan. In het grootste kantorengebied in Nederland, Amsterdam-Zuidoost, geven ondernemers jaarlijks € 180 miljoen uit aan verplaatsingskosten van werknemers. Onder meer 23.000 parkeerplaatsen, lease-auto’s en OV-kaarten. Kosten voor betaald parkeren op straat niet inbegrepen.” Interview met Daan van Egeraat door D. van der Laan, in: Building Business, augustus 2005

Intelligent omgaan met benutting

Daan van Egeraat bracht in 2000 de 4 grote gemeenten bijeen om gezamenlijk beleid te formuleren voor het thema Dynamisch Verkeers Management (DVM). Dit leidde tot een korte notitie, waarin het belang van dit nieuwe thema beleidsmatig werd verankerd. De G4 bestaat uit de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

In de notitie werden raakvlakken aangestipt met thema’s als oa. reisinformatie, koppeling van verkeerscentrales, DVM-strategieën bij projecten en grote evenementen.

Download Notitie waarin het beleid rond dynamisch verkeersmanagement van de samenwerkende G4 werd verankerd