Geldstromen rond werken en mobiliteit in Rijnmond

In de private sector gaat voor mobiliteit veel meer geld om dan bij de overheid.

Voor drie regio’s is dit door Montefeltro becijferd. Dit is de derde van deze ramingen. De private bestedingen voor mobiliteit zijn altijd groter dan die van de overheid. Worden daar ook de Out of Pocket bestedingen voor werkplekken aan toegevoegd, ontstaat een haast onwaarschijnlijke discrepantie.

Wanneer werkgevers hun verstrekkingspraktijk van secundaire arbeidsvoorwaarden flexibiliseren kunnen zij enorme bereikbaarheidswinsten boeken, én hun kostenniveau structureel verlagen, én hun arbeidsvoorwaarden verbeteren. Rapportage voor Havenbedrijf Rotterdam, Februari 2008

Download de rapportage.

Haaglanden bereikbaar, een nieuw perspectief: Geldstromen rond werken en mobiliteit

Het tweede rapport waarin Montefeltro aandacht vroeg voor de geldstromen die schuil gaan achter de verkeerstromen. Werkgevers en hun medewerkers in Haaglanden besteden 1,4 miljard euro per jaar aan woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en parkeren. De private sector geeft jaarlijks meer dan 2,5 miljard euro uit aan woon-werkverkeer en kantoorplekken. Zoveel kost het om medewerkers een werkplek te bieden en hen dagelijks op die plek te krijgen. Het eigenlijke werk moet dan nog beginnen! Montefeltro in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden, Den Haag, november 2005.Later verscheen een vergelijkbaar rapport voor de regio Rijnmond.

Downloaden: Brochure Mobiliteitsmarkt Haaglanden XII 05

Bereik: Pleidooi voor ondernemerschap rond bereikbaarheid om Haaglanden


De private markt is veel groter dan de overheidsmarkt

Toelichting op de verkenning door Montefeltro van geldstromen rond werkgebonden mobiliteit en werkplekken in Haaglanden. Dit thema is relevant gezien de mogelijkheden voor werkgevers voor een andere verstrekkingspraktijk in combinatie met beloning van gewenst gedrag (Vraagsturing). Pleidooi voor mogelijkheidsbesef, meer ondernemerschap aan private kant en een andere opstelling door overheden. Dit is verder uitgewerkt in het artikel voor Verkeerskunde in december 2010.Interview met Daan van Egeraat, in: Bereik, jaargang 3, nummer 2

Downloaden:

410 kB

Building Business: Geen markt, geen oplossing

Interview met Rudy Stroink van TCN en Daan van Egeraat

De meeste ondernemingen hebben weinig idee hoeveel zij uitgeven aan mobiliteit en huisvesting, laat staan dat ze beseffen hoe hiermee anders om te gaan. In het grootste kantorengebied in Nederland, Amsterdam-Zuidoost, geven ondernemers jaarlijks € 180 miljoen uit aan verplaatsingskosten van werknemers. Onder meer 23.000 parkeerplaatsen, lease-auto’s en OV-kaarten. Kosten voor betaald parkeren op straat niet inbegrepen.” Interview met Daan van Egeraat door D. van der Laan, in: Building Business, augustus 2005

RO Magazine: De paradox van het mobiliteitsbeleid

Het autobezit groeit, de mobÍliteit groeit, de files groeien. Maar het Rijk heeft met de ‘beleidsarme’ Nota Mobiliteit de handdoek in de ring geworpen. Er is visie noch geld. Naarmate overheden er minder in slagen, het filevraagstuk op te lossen, ontstaan er kansen voor ondernemerschap. Wel vergt dit een vernieuwing in het denken over bereikbaarheid. Aan die vernieuwing wil dit artikel bijdragen met vijf praktische handreikingen. D. van Egeraat, in: ROM Magazine 1/2, februari 2005

Downloaden:

1,885 k