Verkeerskunde ANWB: Bereikbaarheidsprofiel in ontwikkeling: De klant centraal

 

Het begrip bereikbaarheid staat steeds meer in de belangstelling. Soms noodgedwongen, want lang niet iedereen weet wat hii met het begrip aan moet. Vroege poging, het begrip ´bereikbaarheid´ conceptueel van dat van´mobiliteit´ te onderscheiden. Locatie-exploitanten zijn alleen bereid te investeren in bereikbaarheid als dit kosteneffectief is. Investeren in infrastructuur is dit lang niet altijd, het aanbieden van diensten wéI. Daan van Egeraat, met Second Opinion van Christa Glasbergen, in: Verkeerskunde, nummer 2, 2001  

Downloaden:1,938 kB

Transport en Logistiek: Bereikbaarheid concurrentiefactor en nieuwe winkelformules

Transport en Logistiek nr 22, 27 mei 1999
Transport en Logistiek nr 22, 27 mei 1999

Bereikbaarheid is niet meer vanzelfsprekend. Mede daardoor, en door de komst van cybershops, zal het traditionele winkelconcept plaats maken voor geheel andere winkelformules. ECR zal met Intelligente Transport Systemen, die volop gebruik maken van telematicatechnologie, opnieuw worden ingevuld. Cruciaal is dat retailbedrijven de automobilist als klant zien en mobiliteits- en koopgedrag gaan integreren. Het goederenvervoer in het kielzog van de mobiele winkelende klant’. D.H. van Egeraat, in: Transport en Logistiek, nummer 21, 27 mei 1999

Downloaden:795 kB

Verslag van de RAI-workshops Ketenmobiliteit in de praktijk

Verslag van de workshops gehouden van 10 - 13 maart 1998 in de Amsterdam RAI
Verslag van de workshops gehouden van 10 - 13 maart 1998 in de Amsterdam RAI
De nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit werd georganiseerd tijdens de workshops KETENMOBILITEIT IN DE PRAKTIJK gehouden tijdens Intertraffic ‘98, Amsterdam, 10 – 13 maart 1998. Verslag van de workshops Ketenmobiliteit gehouden tijdens Intertraffic ‘98, Amsterdam, 10 – 13 maart 1998, Den Haag, 1998, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Download

Beleidsprogramma Dienstverlening en Ketenmobiliteit

De Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit uit 1998 vormde het fundament voor een beleidsprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met een looptijd van een aantal jaren. Daan van Egeraat en Albert Cath werkten daarbij nauw samen met Alexander Hablé van het ministerie.

De nota was een vervolg op de Krachtenveldverkenning ´Efficiënt gebruik van de zakenauto´. Daarin stond centraal: de omslag van mobiliteit naar mobiliteit voor de zakelijke automobilist.

De Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit benaderde ketenmobiliteit niet verkeerskundig, maar vanuit de klant: dienstverlening. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bracht deze visie in 1997 als beleidsnota uit.

Over het beleid verschenen diverse artikelen, waaronder het artikel in Verkeerskunde van december 1996, klik HIER.

Het verschijnen van de nota was een mijlpaal voor het programma Ketenmobiliteit (1994-2000), en voor het Personenvervoerbeleid überhaupt. De Nota Ketenmobiliteit maakte voor het eerst onderscheid tussen modaliteit, mobiliteit en bereikbaarheid.

Een andere mijlpaal was het Stimuleringsprogramma MOVE. De MOVE-regeling subsidieerde projecten op het terrein van Dienstverlening en ketenmobiliteit, en was een uitvloeisel van de gelijknamige nota uit 1998. We zetten de regeling op, en begeleidden de aanbesteding van de uitvoering, die uiteindelijk bij NOVEM én SENTER terecht kwam. In de daarop volgende jaren werden tientallen projecten ondersteund.

De Nota werd gepubliceerd tijdens de Workshops Ketenmobiliteit, die plaats vonden tijdens de Intertraffic, op 10-13 maart 1998 in Amsterdam. Voor het verslag van de workshops klik HIER.

Tijdens dit programma kreeg het denken rond het nieuwe concept Ketenmobiliteit gestalte in open samenwerking met een veelheid aan partijen rond het ministerie. In het programma werden de Lessons Learned verdisconteerd van het UCP-programma. Voor het CVS-paper daarover klik HIER.

Verslag van de workshops gehouden van 10 - 13 maart 1998 in de Amsterdam RAI

Het beleid van deze nota vormt nog steeds het referentiekader voor de activiteiten van Montefeltro rond locatiebeheer en mobiliteits-management.

Download Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit

CVS-paper: Samen werken aan de bereikbaarheid van het Utrecht Centrum Project

Beschrijving van de aanpak van bereikbaarheid in het Utrecht Centrum Project, waarbij een verkeerskundige en stedenbouwkundige aanpak werd aangevuld met de ontbrekende invalshoek Dienstverlening. Vroege poging tot agendering van een nieuw paradigma, dat nog steeds veel te weinig aandacht krijgt.

E.C.M. Keyzers en D.H. van Egeraat, in: Sprong in het duister? Lange termijn ontwikkelingen in het vervoersplanologisch onderzoek, deel 1, CVS november 1997

Download Samenwerken aan de bereikbaarheid van het Utrecht Centrum Project

Verkeerskunde ANWB: Telematica – onmisbare schakel in ketenmobiliteit

Het artikel verscheen in een themannummer dat verscheen ter gelegenheid van het congres Telematica 96
Het artikel verscheen in een themannummer dat verscheen ter gelegenheid van het congres Telematica 96

Ketenmobiliteit – een vorm van intermodaal personenvervoer – kan op termijn een alternatief gaan vormen voor automobiliteit. De haalbaarheid is echter sterk   afhankelijk van de effectieve inzet van telematica: voor een multifunctioneel betaalmiddel, de organisatie van informatie- en geldstromen, en de dienstverlening op overstappunten.

Een overzicht van knelpunten en mogelijkheden. Het verscheen in een themanummer ter gelegenheid van het congres Telematica 96.

A.G.Th. Hablé, A.G. Cath en D.H. van Egeraat, in: Verkeerskunde, december 1996

Downloaden:402 kB

Krachtenveldverkenning zakelijke mobiliteit

Met deze krachtenveldverkenning zette het ministerie het beleid in rond het thema Dienstverlening en Ketenmobiliteit

Met deze krachtenveldverkenning zette het ministerie het beleid in rond het thema Dienstverlening en Ketenmobiliteit

Met deze krachtenveldverkenning startte het programma Dienstverlening en Ketenmobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De verkenning kwam tot stand in opdracht van en samenwerking met projectleider Alexander Hablé. Het leitmotief Dienstverlening werd uitgewerkt in thema’s als ketenmobiliteit, ketenkaart en ketenregie. Ook de geld- en informatiestromen kregen aandacht – los van de verkeerstroom.

De verkenning werd opgezet langs de lijnen van het Herculesmodel.

Den Haag, 1995, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Download klik HIER