Eindrapportage Transumo Bereikbare Zorg en Stated Preference onderzoek ’t Lange Land ziekenhuis

Eindrapport met een overzicht van achtergronden, relevante, aanpak, Benchmark Bereikbare Zorg en Scans, etc. Daarnaast overzicht van een aantal resultaten die in dit Transumo-project zijn behaald in de periode 2008 – 2009. Montefeltro was initiatiefnemer en projectleider van dit Transumo-project.

De bereikbaarheid van ziekenhuizen is al lang een punt van zorg. Binnen Transumo is geëxperimenteerd met Demand Management cq. Zelfsturingsarrangementen. In de zorgsector kreeg dit de gestalte van een nieuw arrangement met een gesegmenteerd en gedifferentieerd tarief, waarbij de maandelijkse inhouding voor parkeren door medewerkers afhankelijk is gemaakt van het feitelijk gemeten parkeergedrag.

In het kader van Transumo is dit nieuwe Zelfsturingarrangement bij het Bronovo ziekenhuis door de Vrije Universiteit geëvalueerd. De VU heeft daarbij een positieve correlatie aangetoond tussen de dagprijs van parkeren voor medewerkers enerzijds en de parkeerkans anderzijds.

Deze nieuwe kennis biedt ziekenhuizen zicht op een operationeel en effectief instrument voor een dynamische en gerichte organisatie van hun bereikbaarheid – zonder beroep op geld van de overheid.

Er is in het kader van Transumo bovendien een Online Benchmark ontwikkeld voor de bereikbaarheid van ziekenhuizen. De Benchmark Bereikbare Zorg is interactief, webbased en sinds 11 november 2009 ontsloten via een onafhankelijk platform: de Stichting Mobiliteit.NU.

Daarnaast is een Stated Preference onderzoek gehouden onder medewerkers en bezoekers van ’t Lange Land ziekenhuis in Zoetermeer. Daarbij stond voorop het achterhalen van preferenties en prijselasticiteiten in relatie tot voorgenomen prijsmaatregelen rond parkeren voor medewerkers en bezoekers.

Download 10 09 Eindrapportage Transumo Bereikbare Zorg en Stated Preference onderzoek ’t Lange Land ziekenhuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *