Tinbergen Instituut: publicatie over parkeren Bronovo

Evaluatie van de resultaten van het parkeerbeleid bij Bronovo

Het Tinbergen Instituut publiceerde eind augustus de Discussion Paper over Hospitals, employees and parking. Auteurs zijn Jos van Ommeren en Giovanni Russo.

In de publicatie zijn de resultaten verwerkt van onderzoek van 2006 tot en met 2010 naar het effect van een gedifferentieerde tariefstructuur voor medewerkersparkeren bij het Haagse ziekenhuis Bronovo. Dit is een initiatief en project van Montefeltro, mede in het kader van het Transumo-programma.

Download Jos-van-Ommeren-VU-University-Amsterdam-Giovanni-Russo-VU-University-Amsterdam-Hospitals-Employees-and-Parking-Tinbergen-Instituut-2010

Haaglanden bereikbaar, een nieuw perspectief: Geldstromen rond werken en mobiliteit

Het tweede rapport waarin Montefeltro aandacht vroeg voor de geldstromen die schuil gaan achter de verkeerstromen. Werkgevers en hun medewerkers in Haaglanden besteden 1,4 miljard euro per jaar aan woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en parkeren. De private sector geeft jaarlijks meer dan 2,5 miljard euro uit aan woon-werkverkeer en kantoorplekken. Zoveel kost het om medewerkers een werkplek te bieden en hen dagelijks op die plek te krijgen. Het eigenlijke werk moet dan nog beginnen! Montefeltro in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden, Den Haag, november 2005.Later verscheen een vergelijkbaar rapport voor de regio Rijnmond.

Downloaden: Brochure Mobiliteitsmarkt Haaglanden XII 05

Bronovo kiest bij parkeren voor een Rekening Courantsysteem

Bronovo interview Haaglanden december 2004
Bronovo interview Haaglanden december 2004
Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag koos als eerste ziekenhuis voor een gedifferentieerd parkeertarief voor medewerkers. Daarbij wordt parkeren per keer afgerekend. Minder parkeren (gewenst gedrag) scheelt de medewerker geld. met Interview met F. van Riel, in: Vervoermanagement Haaglanden, jaargang 9, nummer 3, december 2004

Downloaden:2,843 kB