Transport en Logistiek: Bereikbaarheid concurrentiefactor en nieuwe winkelformules

Transport en Logistiek nr 22, 27 mei 1999
Transport en Logistiek nr 22, 27 mei 1999

Bereikbaarheid is niet meer vanzelfsprekend. Mede daardoor, en door de komst van cybershops, zal het traditionele winkelconcept plaats maken voor geheel andere winkelformules. ECR zal met Intelligente Transport Systemen, die volop gebruik maken van telematicatechnologie, opnieuw worden ingevuld. Cruciaal is dat retailbedrijven de automobilist als klant zien en mobiliteits- en koopgedrag gaan integreren. Het goederenvervoer in het kielzog van de mobiele winkelende klant’. D.H. van Egeraat, in: Transport en Logistiek, nummer 21, 27 mei 1999

Downloaden:795 kB

Beleidsnota Dienstverlening en ketenmobiliteit

De nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit 1998

De Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit 1998 benaderde ketenmobiliteit niet verkeerskundig, maar vanuit de klant: dienstverlening. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bracht deze visie in 1998 als beleidsnota uit. Dit was een mijlpaal voor het programma Ketenmobiliteit (1994-2000), en voor het Personenvervoerbeleid überhaupt. Den Haag, 1998, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Downloaden Nota Ketenmobiliteit 1998

CVS-paper: Sturings-(on)mogelijkheden bij aanpak bereikbaarheid Utrecht Centrum Project

The Utrecht Centrum Project (UCP) has the ambition to redevelop the 25-year-old shopping mall Hoog Catharijne. In UCP 4 partners work together: City of Utrecht, Dutch Railways, Utrecht Trade Fair, and the Exploitation Company WBN. The partners consider “accessably of UCP” as a new and important weapon in the competition between locations in the coming 20 years.

In our 1997 paper we presented the way in which the partners intend to proceed. In this paper we will analyse the complexity of the implementation-process on the basis of the “Herculesmodel”. Keywords are: interorganisational proces of change, market-development, (re-) arrangement between the public and private sector. Keyzers, E.C.M. & Egeraat, D.H. van: ‘The accessability of the Utrecht city project.’, in: Sturen met structuren, deel 1, CVS98.4, Paging 66-82, september 1998.

Download deel 1 Sturings-(on)mogelijkheden bij de implementatie van het plan van aanpak bereikbaarheid Utrecht 1

Download deel 2 Sturings-(on)mogelijkheden bij de implementatie van het plan van aanpak bereikbaarheid Utrecht 2

Beleidsprogramma Dienstverlening en Ketenmobiliteit

De Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit uit 1998 vormde het fundament voor een beleidsprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met een looptijd van een aantal jaren. Daan van Egeraat en Albert Cath werkten daarbij nauw samen met Alexander Hablé van het ministerie.

De nota was een vervolg op de Krachtenveldverkenning ´Efficiënt gebruik van de zakenauto´. Daarin stond centraal: de omslag van mobiliteit naar mobiliteit voor de zakelijke automobilist.

De Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit benaderde ketenmobiliteit niet verkeerskundig, maar vanuit de klant: dienstverlening. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bracht deze visie in 1997 als beleidsnota uit.

Over het beleid verschenen diverse artikelen, waaronder het artikel in Verkeerskunde van december 1996, klik HIER.

Het verschijnen van de nota was een mijlpaal voor het programma Ketenmobiliteit (1994-2000), en voor het Personenvervoerbeleid überhaupt. De Nota Ketenmobiliteit maakte voor het eerst onderscheid tussen modaliteit, mobiliteit en bereikbaarheid.

Een andere mijlpaal was het Stimuleringsprogramma MOVE. De MOVE-regeling subsidieerde projecten op het terrein van Dienstverlening en ketenmobiliteit, en was een uitvloeisel van de gelijknamige nota uit 1998. We zetten de regeling op, en begeleidden de aanbesteding van de uitvoering, die uiteindelijk bij NOVEM én SENTER terecht kwam. In de daarop volgende jaren werden tientallen projecten ondersteund.

De Nota werd gepubliceerd tijdens de Workshops Ketenmobiliteit, die plaats vonden tijdens de Intertraffic, op 10-13 maart 1998 in Amsterdam. Voor het verslag van de workshops klik HIER.

Tijdens dit programma kreeg het denken rond het nieuwe concept Ketenmobiliteit gestalte in open samenwerking met een veelheid aan partijen rond het ministerie. In het programma werden de Lessons Learned verdisconteerd van het UCP-programma. Voor het CVS-paper daarover klik HIER.

Verslag van de workshops gehouden van 10 - 13 maart 1998 in de Amsterdam RAI

Het beleid van deze nota vormt nog steeds het referentiekader voor de activiteiten van Montefeltro rond locatiebeheer en mobiliteits-management.

Download Nota Dienstverlening en Ketenmobiliteit

CVS-paper: Samen werken aan de bereikbaarheid van het Utrecht Centrum Project

Beschrijving van de aanpak van bereikbaarheid in het Utrecht Centrum Project, waarbij een verkeerskundige en stedenbouwkundige aanpak werd aangevuld met de ontbrekende invalshoek Dienstverlening. Vroege poging tot agendering van een nieuw paradigma, dat nog steeds veel te weinig aandacht krijgt.

E.C.M. Keyzers en D.H. van Egeraat, in: Sprong in het duister? Lange termijn ontwikkelingen in het vervoersplanologisch onderzoek, deel 1, CVS november 1997

Download Samenwerken aan de bereikbaarheid van het Utrecht Centrum Project